Skip to content

Onderwijservaring

1984 – 90 Docent Tekenen op een HAVO/VWO scholengemeenschap.
1993 – 2004 Vakleerkracht tekenen/schilderen verlengde schooldag, basisscholen in Amsterdam.
1999 Meegewerkt aan de ontwikkeling van de methode Beeldvaardig, lessen beeldende vorming voor het basisonderwijs,
uitgegeven door Bekadidact.
2006 Docent tekenen, scholengemeenschap Reigersbos (SGR) Amsterdam Z.O.
2009 Workshop tekenen en schilderen gegeven voor Ateliers 89 op Aruba, in opdracht van de Gerrit Rietveldacademie.
2002 – 2019 Vakleerkracht beeldende vorming openbare basisschool Linnaeusschool in Amsterdam.

leerlingenwerk Linnaeusschool